Rewrite letters from the image.
 
 

Do kampaně Čerstvá kohoutková? Stačí říct! se zapojilo již více než 400 restaurací

Do kampaně Čerstvá kohoutková? Stačí říct! se zapojilo již více než 400 restaurací

15.3.

Zájem o kohoutkovou vodu v restauracích v posledních letech stoupá. Důvodem jsou osvětové kampaně i nabídky pro restaurace. Velký kus práce nás přesto ještě čeká...

Společnost Veolia Voda zahájila podporu kohoutkové vody v restauracích v létě 2009. "Akce se ujala, alespoň v některých restauracích či barech si lidé mohou vybrat, jakou vodu chtějí pít," hodnotí Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda pro Českou republiku.

V rámci projektu nabízí Veolia Voda restauracím designové karafy Daniela Piršče a Jiřího Pelcla. V každé restauraci navíc provede vodárenská společnost zdarma rozbor vody. V Praze se do projektu zapojilo 210 hotelů a restaurací, celkem v celé republice více než čtyři sta. Projekt je omezen na oblasti, kde Veolia Voda působí, databáze restaurací je k dispozici na www.kohoutkova.cz. Do projektu se zapojili restaurace v Praze, Hradci Králové, Plzni a okolí, v celých severních Čechách, na Příbramsku, v Českém Brodě, Kladně, Mělníku, Kralupech nad Vltavou, Slaném, Rakovníku, v obcích kolem západního okraje Prahy, v Olomouci, Zlíně a okolí.

Dle aktuálního výzkumu společnosti Synovate 82% potřebitelů jsou ochotné za kohoutkovou vodu dokonce zaplatit. "Je na majitelích restaurací, zda budou vodu v karafě nabízet zdarma, nebo ji zpoplatní," dodává Marcela Dvořáková.

Kampaň však nevzbudila zájem jenom u spotřebitelů, velmi znervóznila také výrobce minerálních vod. I když není projekt namířen přímo proti konzumaci minerálních vod (jedná se o odlišné produkty), mají výrobci minerálek obavy z poklesů prodeje. Restaurace totiž tvoří klíčovou část jejich obratu. "Dokonce obcházejí restaurace a nabádají je, aby vodu z kohoutku neservírovaly," uvádí paní Dvořáková.

Projektů na podporu kohoutkové vody je v České republice více. Obdobným projektem je např. Česko pije vodovodu s celorepublikovým dosahem. Nevýhodou může být menší servis - restaurace nemají k dispozici vodní karafy ani rozbory vody. Pozitivem naopak je nápad slepých testů vody, které organizátoři Česko pije vodovodu v rámci projektu připravili. V anonymních testech tři čtvrtiny lidí daly kohoutkové vodě lepší nebo stejnou známku jako baleným vodám. "Dali jsme lidem ochutnat tři vzorky - vodovodu, balenou pitnou vodu a balenou pramenitou vodu. Výsledek naboural zažitý předsudek, že vodovoda není tak dobrá jako balená voda," říká Zuzana Cabejšková, vedoucí projektu Česko pije vodovodu.

Hlavní cíl obou projektů je bezesporu stejný - naučit Čechy pít kohoutkovou vodu a nestydět se ji žádat v restauracích.
Jen tak bude v budoucnu kohoutková automaticky k dispozici. V zahraničí jsou v této oblasti výrazně napřed, v některých zemích mají dokonce uzákoněnou povinnost nabídnout kohoutkovou vodu.

15.3. (jab)
Tématický seriál

Víme, co pijeme – úvod

11.2.

Pokud chceme zjistit, jaká je aktuální kvalita pitné vody ve vašem městě městě, stačí navštívit www stránky vodárenských...

Víme, co pijeme – ověřování fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů

11.5.

V předchozích dílech našeho seriálu o kvalitě vody jsme si představili mikroorganismy, které by se rozhodně neměly v...

Víme, co pijeme – ověřování mikrobiologické nezávadnosti

15.2.

V minulém díle jsme vysvětlili, jaký je rozdíl mezi nejvyšší mezní, mezní a doporučenou hodnotou hygienických limitů. Dnes...

Anketa
Pijete vodu z kohoutku?